Friday, 18 July 2008

ד"ר נבראס ג'אאט אפרידי


מחבר הספר "יהודי הודו ושבטי ישראל האבודים שבהודו, ד"ר נבראס ג'אאט אפרידי מלקנאו הוא חוקר בנושא לימודים הודים-יהודים. את הדוקטורט שלו קיבל מאוניברסיטת לקנאו בשנת 2005 ואת המשך לימודיו סיים באוניברסיטת תל אביב. ד"ר אפרידי הוא מרצה מבוקש בארה"ב, ישראל והודו, והוא הראשון שחוקר את הקשר בין שפת האורדו – השגורה על רוב המוסלמים בדרום יבשת אסיה – לבין השפה העברית. כעת עובד ד"ר אפרידי במרכז ללימודי תקשורת ופיתוח שבעיר פונה, הדוגל בשינוי חברתי מתוך ידע ותקשורת בין אישית, בתוכנית הידועה בשם "מרחב פתוח".
התעניינותו בעולם היהודי נבעה מתוך ששבטו – האפרידים – הוכרו על ידי חוקרים כצאצאיהם של בני שבט אפרים. זו מסורת עתיקה שמקובלת בין שבטי הפטאנים\פשטונים\פחטונים. כוונתו של ד"ר אפרידי להקדיש את חייו להמשך הקשר היהודי-הודי

1 comment:

Judaica said...

This is fascinating. I've read about it in Avigdor Shahan's book : TOWARDS THE SAMBATYON RIVER -A Jourrney in the Footsteps of the ten Tribes .

thank you for your work

Rony
http://ronyweiss.com