Saturday, 31 March 2007

Nájdený ďalší stratený kmeň Izraela ? [Slovak]

Dr. Navras Jaat Aafreedi (druhý zprava) pri prezentácii jeho elektronickej knihy o indickom židovstve z 12.júna 2006 v Lucknowe, India.

Miroslav Illias, 8. januára 2007

http://ilias.blog.sme.sk/clanok_tlac.asp?cl=76157

V časoch biblického Izraela bolo do asýrskeho zajatia v 7.storočí pred Kr. odvlečených jeho desať kmeňov. Sú dnešní Paštúni na Strednom východe potomkovia biblického kmeňa Efrajim ?
Mal som tú česť osobne hovoriť s doktorom Navrasom Jaatom Aafridim (ďalej len Navras), ktorý v roku 2005 obhájil svoju doktorandskú prácu o indickom židovstve a "stratených" kmeňoch Izraela v Indii.

Teraz robí výskum na univerzite v Tel Avive.

Navras, mladý Ind, príslušník etnickej skupiny afridických (efridických) Paštúnov, a bývajúci v internáte o poschodie nižšie, mi rozprával o spojitosti dnešných Paštúnov so Židmi.

Hoci táto nepoddajná a húževnatá etnická skupina je moslimského vierovyznania, zachováva si niektoré židovské prvky a ich ústna tradícia hovorí o spojitosti so starým Izraelom. O tvrdosti Paštúnov hovoria aj záznamy z anglickej koloniálnej éry, či ich aktívna účasť v hnutí Taliban.
Genetické vzorky niekoľkých afridických Paštúnov, odobraté výskumníkmi, sa v súčasnosti spracúvajú.

Paštúnov je asi 20 miliónov, tých z afridického kmeňa je asi 3,7 milióna. V indickom Malihabade je 650 afridických členov komunity, z ktorej pochádza aj môj priateľ Navras.

.Zapálený rabín

Navštíviť Paštúnov v indickom Malihabade s úmyslom ich možnej konverzie na judaizmus sa chystá rabín Elijahu Avichail, zakladateľ organizácie Amishav.

Navras, ktorý seba označuje za sekulárneho humanistu, mu bude "vstupenkou" do - pre Židov nehostinného - moslimského prostredia svojho rodiska.

.Odozvy v tlači

Navras mi ukazoval početné výstupy jeho práce v tlači.

Napriklad izraelský denník Jerusalem Post o tom priniesol objektívny článok.

Skeptici ale poukazujú na zotrvávani afridických Paštúnov na ich súčasnej identite. Objavili sa aj zmienky o "sionistickej konšpirácii".

.Požehnanie Jákobovo

Čo na to Biblia ? Patriarcha Jákob, otec dvanástich kmeňov Izraela, dáva požehnanie Jozefovmu synovi Efrajimovi, ktorý bude väčší ako jeho starší brat Menašše a "...z jeho potomstva bude množstvo národov." (Gen. 48:19).

Nemnohí príslušníci indickej komunity Bnei Menašše, potomkovia kmeňa Menašše, sú už konvertovaní v Izraeli.

Každopádne bude zaujímavé sledovať, do akej miery sa "vydoluju" Židia z etnickej skupiny Paštúnov, predpokladaných potomkov kmeňa Efrajim. Rabíni stoja pred tažkou úlohu.

No comments: